Драгица Ѓавочанова ја има можноста да ги застапува интересите на валандовчани во новиот состав на парламентот