ООУ „Страшо Пинџур“ – Јосифово добитник на грант за развој на мултикултурализам и меѓуетничка интеграција

Основното општинско училиште „Страшо Пинџур“ – Јосифово  е добитник на грант за реализација на активности кои придонесуваат за развој и унапредување на мултикултурализмот, меѓуетничката интеграција и толеранција во основните и средните училишта.

На листата за добитници на грант за основни училишта во земјава, која беше објавена од страна на министерството за образование и наука, „Страшо Пинџур“ е рангиран со 64 бода.

Основната цел на овие грантови е промовирање на добрите практики за активности во кои се негуваат хармонични односи кои се темелат на почитување на разликите, и притоа градејќи едно мултиетничко и мултикултурно општество со што се овозможува градење на современи, успешни и ефективни воспитно-образовни установи, кои ќе ги промовираат мултиетничките и мултикултурните вредности, индивидуализираниот пристап кон учениците, позитивна емоционална клима и конструктивна повеќенасочна комуникација во пријатен и поттикнувачки училишен амбиент.

Коментари

Login

Добредојдове! Логирајте се на вашата сметка

Запомни ме Заборавена лозинка?

Lost Password